Recreatie en natuur niet in balans op Zuidlaardermeer

Op 24 februari 2016 stond er een groot juichend artikel in het Dagblad van het Noorden over de ontwikkeling van het Zuidlaardermeer. Alleen de recreatieondernemers komen aan het woord en vertellen dat alle natuurorganisaties achter hun plannen staan. Misschien is het een idee dat al die natuurorganisaties zelf gevraagd wordt wat ze echt van deze ontwikkelingen in een Natura 2000 gebied vinden. IVN in Zuidlaren heeft zich bijvoorbeeld zeer kritisch over de plannen uitgelaten in de gemeenteraad van Haren.

GroenLinks Tynaarlo en GroenLinks Haren hebben zich in de raad flink verzet tegen het bijdragen aan de plannen van de recreatieondernemers. Op een aantal onderhoudswerkzaamheden is niet zo veel tegen maar de vraag is of de natuur van het Zuidlaardermeer een grotere recreatiedruk wel kan dragen. Misschien kan dat wel maar niemand heeft dat nog getoetst met de daarvoor beschikbare instrumenten. Er is een zogenaamde ‘voortoets’ die je online als leek bijna kan invullen en dan zie je direct of er risico’s zijn die verder uitgezocht moeten worden en waar ontheffing voor moet worden aangevraagd. We zijn niet tegen recreatie in natuur maar je moet dat wel zorgvuldig doen. Voordat je als overheid geld beschikbaar stelt voor economische ontwikkeling moet je minimaal eerst de voortoets op de natuurwet hebben uitgevoerd om te zien welke risico’s daaruit komen.

Lees verder

Klimaatakkoord van het consumentisme

Er is een klimaatakkoord gesloten in Parijs. Tweehonderd landen zijn het er over eens dat het klimaat niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Hoe dat precies bereikt moet worden is nog niet duidelijk. De huidige plannen sturen op drie graden opwarming en worden tot nog toe niet waargemaakt. Het fonds dat in het leven geroepen is om arme landen te helpen om de gevolgen van de opwarming van de aarde het hoofd te kunnen bieden is nog lang niet volgestort en we gaan pas in 2021 echt beginnen met de afspraken die dit weekend zijn gemaakt. Lees verder

Scholen of multi-functionele gebouwen?

De raad van Tynaarlo sprak onlangs over het Integraal Accommodatiebeleid (IAbeleid). Unaniem spreekt de raad zich uit voor het vaart maken met het bouwen van nieuwe scholen. Ik stoor me aan die over-simplificatie. Raad en college zijn alleen maar aan het vertragen en niet alleen de scholen hebben een urgente behoefte aan goede huisvesting. Lees verder

Tynaarlo “All inclusive”

Gisteren had ik de eer om niet alleen namens GroenLinks maar ook namens PvdA, D66 en CU als woordvoerder op te treden bij het initiatiefvoorstel voor het oprichten van een VN panel voor inclusie. Na de schorsing konden de kritische vragen goed beantwoord worden en heeft de raad unaniem ingestemd met het voorstel! Met dit VN panel krijgen ervaringsdeskundige inwoners een duidelijke stem in Tynaarlo. Lees verder