In Memoriam Oscar Rietkerk

Op 30 oktober heeft GroenLinks Tynaarlo een toegewijd, inspirerend en altijd opgewekt raadslid en (oud) fractievoorzitter verloren. Oscar is ruim een jaar ziek geweest. In de eerste periode heeft hij nog actief raadswerk gedaan, zijn laatste raadsvergadering was op 20 juni. Daarna heeft hij zich tot het laatst toe betrokken getoond.

Oscar Rietkerk verscheen in 2004 op een kennismakingsavond en nam in hetzelfde jaar plaats in de steunfractie, vanaf 2006 zat hij in de raad, tot november 2016 als fractievoorzitter.

Als inspirerend en inventief aanjager van campagne- en andere activiteiten wist Oscar GroenLinks voortdurend op de kaart te zetten. Speerpunten in de raad en daarbuiten waren voor hem het milieu en het beleid voor mensen die aangewezen zijn op sociale ondersteuning van de gemeente.

Hij heeft zich hard gemaakt voor een eerlijke behandeling bij toewijzing van zorg en was vasthoudend in zaken waar dat niet goed verliep.

Ook heeft hij veel werk gedaan voor het VN-panel, een platform waar mensen met een beperking invloed op de gemeente kunnen uitoefenen voor toegankelijkheid voor iedereen.

Mede door hem is Tynaarlo inmiddels ook een regenbooggemeente.

Met zijn haast tomeloze energie wist hij het raadswerk met zijn werk en zijn gezin te combineren.

Misschien doordat hij er ook duidelijk plezier in had. Om Klaas Kuipers, die hem als fractievoorzitter heeft vervangen, te citeren: ‘Hij was een zeer principieel man, maar hij was ook een levensgenieter’.

We herinneren ons Oscar niet alleen om zijn inzet voor de GroenLinkse idealen, maar ook om zijn humor, zijn relativeringsvermogen en omdat het leuk was om met hem om te gaan.

Hij laat een gat achter en verplicht ons om dat, in zijn nagedachtenis, op onze eigen manier op te vullen. Onze gedachten gaan uit naar Karin, Karlijn, Lars en Kaj, die hem het naast zijn.

 

Menselijke maat

Terugkijkend op mijn politieke loopbaan, maar ook nog steeds een stukje vooruit, was ik als eerst volksvertegenwoordiger en ben daarnaast ook politicus geworden. Het onderscheid vind ik minder belangrijk. Het gaat om de combinatie die verloren lijkt te gaan. Het gaat ook niet meer om een partij het gaat om de ideeën, de initiatieven, de projecten en gedreven mensen die zich herkennen in de visie, het wereldbeeld, de richting die we willen kiezen. GroenLinks is voor mij dat focuspunt, de organisatie, de structuur helpt om zaken te organiseren, gebruik te maken van elkaars denkkracht.
Het totaal is een beweging die kracht en hoop uitstraalt, die uitnodigt om mee te doen, enthousiast maar ook strijdvaardig tegen onrecht.

Ik vind het jammer dat het onderzoek van Zorgbelang niets heeft opgeleverd. Het is naar mijn idee achter de schermen om zeep geholpen.
Mevrouw Brouwer en meneer Dekker hebben recht op eerherstel. Hoe kun je iemand die volledig open op facebook, alles laat zien van haar leven, beschuldigen van fraude? Ja, ze kan gelukkig nog de levenskracht opbrengen om uit die rolstoel te komen en zelfs een danspasje te maken (YouTube). Laten we zorgen dat ze vaker kan dansen, dat er meer mensen in zo’n situatie, mede dankzij de gemeente, dat pleziertje kunnen beleven. Laten we Meneer Dekker niet afschilderen als een lastige klant aan het loket als je zelf niet wil luisteren of een oplossing wil zoeken.

Ik had al besloten te stoppen als raadslid na deze termijn. Door de kanker zal ik nu ook wel moeten. Waar het nog kan wil ik mijn invloed blijven aanwenden voor de groene en sociale beweging. Rerspectvol werken aan een betere samenleving waarin iedereen mee doet. Elkaars denkkracht gebruiken.
Duurzaam en groen kan alleen als het ook eerlijk is en dus hoort de strijd tegen onrecht daarbij, op iedere schaal. Of het nu om de rechten van grote groepen, zoals vluchtelingen, gaat of die van een buurvrouw in een rolstoel, het belang is net zo groot.

Hierbij een illustratie. Het symboliseert hoe ik, zolang het mij lukt, actief wil zijn in de GroenLinkse beweging:

  • strijdvaardig maar altijd samen,
  • duidelijke keuzes maar gericht op gezamenlijke visie,
  • helder verwoord voor een goede dialoog
  • een beetje provocerend om tot echte vernieuwing te komen

Het gaat jullie goed!
Oscar

Recreatie en natuur niet in balans op Zuidlaardermeer

Op 24 februari 2016 stond er een groot juichend artikel in het Dagblad van het Noorden over de ontwikkeling van het Zuidlaardermeer. Alleen de recreatieondernemers komen aan het woord en vertellen dat alle natuurorganisaties achter hun plannen staan. Misschien is het een idee dat al die natuurorganisaties zelf gevraagd wordt wat ze echt van deze ontwikkelingen in een Natura 2000 gebied vinden. IVN in Zuidlaren heeft zich bijvoorbeeld zeer kritisch over de plannen uitgelaten in de gemeenteraad van Haren.

GroenLinks Tynaarlo en GroenLinks Haren hebben zich in de raad flink verzet tegen het bijdragen aan de plannen van de recreatieondernemers. Op een aantal onderhoudswerkzaamheden is niet zo veel tegen maar de vraag is of de natuur van het Zuidlaardermeer een grotere recreatiedruk wel kan dragen. Misschien kan dat wel maar niemand heeft dat nog getoetst met de daarvoor beschikbare instrumenten. Er is een zogenaamde ‘voortoets’ die je online als leek bijna kan invullen en dan zie je direct of er risico’s zijn die verder uitgezocht moeten worden en waar ontheffing voor moet worden aangevraagd. We zijn niet tegen recreatie in natuur maar je moet dat wel zorgvuldig doen. Voordat je als overheid geld beschikbaar stelt voor economische ontwikkeling moet je minimaal eerst de voortoets op de natuurwet hebben uitgevoerd om te zien welke risico’s daaruit komen.

Lees verder

Klimaatakkoord van het consumentisme

Er is een klimaatakkoord gesloten in Parijs. Tweehonderd landen zijn het er over eens dat het klimaat niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Hoe dat precies bereikt moet worden is nog niet duidelijk. De huidige plannen sturen op drie graden opwarming en worden tot nog toe niet waargemaakt. Het fonds dat in het leven geroepen is om arme landen te helpen om de gevolgen van de opwarming van de aarde het hoofd te kunnen bieden is nog lang niet volgestort en we gaan pas in 2021 echt beginnen met de afspraken die dit weekend zijn gemaakt. Lees verder

Scholen of multi-functionele gebouwen?

De raad van Tynaarlo sprak onlangs over het Integraal Accommodatiebeleid (IAbeleid). Unaniem spreekt de raad zich uit voor het vaart maken met het bouwen van nieuwe scholen. Ik stoor me aan die over-simplificatie. Raad en college zijn alleen maar aan het vertragen en niet alleen de scholen hebben een urgente behoefte aan goede huisvesting. Lees verder